randevu

Sunumlar

ULUSLARARSI BİLİMSEL KONGRELERDE SUNULAN SÖZLÜ BİLDİRİLER

1. September 24-28, 2009. Ünlü Y, Gödekmerdan E, Ceviz M, Becit N, Yılmaz YK, Ateş A, Koçak H. Acute Peripheral Arterial Embolism: Review of 619 Cases. 5th Congress of Update In Cardiology And Cardiovascular Surgery, The Heart Surgery Forum sayfa:9, September 24-28, 2009. Antalya, Türkiye.

2. September 24-28, 2009. Ateş A, Erkut B, Yılmaz YK, Çalık ES, Çolak A, Keskin Ö, Aslan Ş, Arısoy A. Partial Atrioventricular Septal Defect with Single Atrium: Report of A Case. 5th Congress of Update in Cardiology And Cardiovascular Surgery. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi. The Heart Surgery Forum sayfa:63, September 24-28, 2009. Antalya, Türkiye.

3. September 24-28, 2009. Ceviz M, Yılmaz YK, Becit N, Ünlü Y, Çolak A, Çalık ES, Işık A, Koçak H. Outcomes Of Surgical Treatment of Ostium Secundum Type Atrial Septal Defects. 5th Congress of Update In Cardiology And Cardiovascular Surgery. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi. The Heart Surgery Forum sayfa:63, September 24-28, 2009. Antalya, Türkiye.

4. October 30- November 2, 2014. Yılmaz YK, Ekim H, Sarıkaya S. Peripheral Vascular Complications Due To The Catheterization Applications. Yılmaz YK, Ekim E, Sarıkaya S, Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery (SCIE). 13.Türk Kalp ve Damar Carrahisi Kongresi. Volüm:22, Page:88. October 30- November 2, 2014. Antalya / Turkey.

5. October 30- November 2, 2014. Yılmaz YK, Gül Aİ, Ekim H, Sarıkaya S, Uçar M. Biorhythm Study In Patients With Varicose Veins. Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery (SCIE). 13.Türk Kalp ve Damar Carrahisi Kongresi. Volüm:22, Page:104. October 30- November 2, 2014. Antalya / Turkey.

6. October 30- November 2, 2014. Yılmaz YK, Ekim H, Turan Y, Sarıkaya S, Serin Hİ. The Surgical Treatment of Varicose Veins: Two Years of Experİences In a New Cardiovascular Surgery Center. Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery (SCIE). 13.Türk Kalp ve Damar Carrahisi Kongresi. Volüm :22, Page:106. October 30-November 2, 2014. Antalya / Turkey.

7. October 30- November 2, 2014. Ekim M, Ekim H, Yılmaz YK. Derin Ven Trombozunda Total Kolesterol ve Trigliserd Seviyelerinin Araştırılmasının Önemi. Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery (SCIE). 13.Türk Kalp ve Damar Carrahisi Kongresi. Volüm:22, Supplementum 1, Page:119. October 30-November 2, 2014. Antalya / Turkey.

8. October 30- November 2, 2014. Yılmaz YK, Turan Y,Savaş Sarıkaya S, Ekim M,Aylin Okur A, Ekim H. The Preoperative Evaluation In Lower Extremity Varicose Vein Operations. Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery (SCIE). 13.Türk Kalp ve Damar Carrahisi Kongresi. Volüm:22, Supplementum 1, Page: 98. October 30-November 2, 2014. Antalya / Turkey.

9. October 30- November 2, 2014. Ekim M, Ekim H, YK Yılmaz, Göçmen AY, Külah B, Polat MF. Yozgat İlinde Derin ven Trombozlu Hastalarda Faktör V leiden, Protrombin G20210A ve Metilentetrahidrofolat Redüktsaz (MTHFR) Gen Mutasyonlarının İnsidansı. Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery (SCIE). 13.Türk Kalp ve Damar Carrahisi Kongresi. Volüm:22, Supplementum 1, Page:107, October 30-November 2, 2014. Antalya / Turkey.

10. March, 10-13, 2016. Ekim H, Yılmaz YK, Ekim M. Popliteal vein aneurysm. 12th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery. March, 10-13,2016/ Sueno Belek Convention Center, Antalya-Turkey.

11. March, 10-13, 2016. Ekim M, Ekim H, Yılmaz YK. Importance of serological ELİSA test in patient with cardiac alveolar hydatidosis. 12th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery.March, 10-13,2016/ Sueno Belek Convention Center, Antalya-Turkey.

12. 3-6 Kasım 2016. Yunus Keser Yılmaz, Meral Ekim, Hasan Ekim, Ertan Demirdaş, Kıvanç Atılgan, Ferit Çiçekçioğlu. Investigation of Asymetrical dimetylarginine (ADMA), L-arginine, Apolipoprotein (a) levels in patients with deep vein thrombosis (DVT) and individuals without DVT. Sözlü sunum kabul no: SS-075. Uluslararası Katılımlı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Kongresi.Titanic Deluxe Otel, Belek, Antalya, Türkiye.

ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRELERDE SUNULAN POSTER BİLDİRİLERİ

1. September 24-28, 2009. Ateş A, Erkut B, Diler MS, Yılmaz YK, Kaya U, Gödekmerdan E, Erdem F. Deep Venous Thrombosis Caused by Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria. 5th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery- September 24-28, 2009. Antalya-Turkey.

2. September 24-28, 2009. Çolak A, Ateş A, Erkut B, Yılmaz YK, Kaya U, Keskin Ö, Gödekmerdan E, Tort M. Femoral Artery Pseudoaneurysm Associated With Cardiac Catheterization After Femoropopliteal By Pass Grafting Operation. 5th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery- September 24-28, 2009. Antalya-Turkey.

3. October 26-29, 2013. Ekim H, Yilmaz YK, Ekim M. Management of Thrombosed Venous Aneurysms. 14th Congress of Asian Society for Vascular Surgery Asian Venous Forum. Annals of Vascular Diseases Vol.6 , October 26-29, 2013. Lüfi Kırdar İnternational Convention and Exhibition Center-Rumeli Building/ İstanbul, Turkey,

4. October 26-29, 2013. Ekim M, Ekim H, Yılmaz YK. Deep Venous Thrombosis in Pregnancy: Diagnosis and Management. 14th Congress of Asian Society for Vascular Surgery Asian Venous Forum. Annals of Vascular Diseases Vol.6 , October 26-29, 2013. Lüfi Kırdar İnternational Convention and Exhibition Center-Rumeli Building/ İstanbul, Turkey.

5. 5-8 September 2013. Sarıkaya S, Şahin Ş, Akyol L, Altuntaş F, Karaman K, Yılmaz YK. May increased N/L ratio predict presence of coronary artery disease in type 2 diabetes mellitus? International association for the study of obesity. 10th Metabolic Syndrome page: 254, Symposium. 5-8 September 2013, Bodrum, Turkey.

6. 5-8 September 2013. Sarıkaya S, Şahin Ş, Akyol L, Altuntaş F, Karaman K, Yılmaz YK, Börekçi E. Is mean platelet volüme an indicator of myocardial perfusion defect in diabetic patients? 10th Metabolic Syndrome page: 255, Symposium. 5-8 September 2013, Bodrum, Turkey.

7. 22-26 June 2014. Ekim E, Ekim H, Yılmaz YK, Polat MF, Külah B, Göçmen AY. Study On Relationship Between Deep Vein Thrombosis And Homocysteine, Vitamin B6, Vitamin B12 And Folic Asit Levels. 22nd International Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. 22nd Balkan Clinical Laboratory Federation Meeting (BCLF 2014). 26th National Congress of the Turkish Biochemical Society (TBS 2014). 22-26 June 2014, Istanbul Congress Center. Istanbul, Turkey.

8. October 30- November 2, 2014. Yılmaz YK, Ekim H, Sarıkaya S, Çelikbilek M. Postoperative Hyperbiliruinemia Developed After Coronary Artery Bypass Graft. Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery (SCIE). 13.Türk Kalp ve Damar Carrahisi Kongresi. Volüm:22, Supplementum 1, Page: 139, October 30- November 2, 2014. Antalya / Turkey.

9. October 30- November 2, 2014. Yılmaz YK, Şahin S, Sarıkaya S, Turan Y, Ekim H, Seçkin S. Congenital Aneurysm of The Popliteal Vein: A Case Report. Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery (SCIE). 13.Türk Kalp ve Damar Carrahisi Kongresi. Volüm:22, Supplementum 1, Page:395, October 30- November 2, 2014. Antalya / Turkey.

10. October 30- November 2, 2014. Ekim M, Ekim H, YılmazYK. İzotermik Hiperkalemik Kan Kardiyoplejisinin ve Biyokimyasal Parametrelerin Açık Kalp cerrahisinde Önemi. Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery (SCIE). 13.Türk Kalp ve Damar Carrahisi Kongresi. Volüm:22, Supplementum, Page: 195, October 30- November 2, 2014. Antalya, Turkey.

11. October 30- November 2, 2014. Yılmaz YK, Ekim H, Saırıkaya S, Okur A, Çelikbilek A. A Case With Klippel Trenaunay Syndrome. Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery (SCIE). 13.Türk Kalp ve Damar Carrahisi Kongresi. Volüm: 22, Supplementum, Page:385, October 30- November 2, 2014. Antalya, Turkey.

12. October 30- November 2, 2014. Ekim M, Ekim H, Yılmaz YK. Venöz Ülserlerin Tedavisi ve Tedavi Sürecinde Biyokimyasal Parametrelerin Önemi. Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery (SCIE). 13.Türk Kalp ve Damar Carrahisi Kongresi. Volüm:22, Supplementum, Page: 390, October 30- November 2, 2014. Antalya, Turkey.

13. Marc 26-29, 2015. Yılmaz YK, Açıkgöz B, Ekim H, Gökçimen M, Sarıkaya S, Turan Y, Ekim M, Çiçekçioğlu F. Management of Combined Upper and Lower Extremity Vascular Injuries. (SCI). The 64th International Congress of the European of Cardiovascular and Endovascular Surgery ESCVS. Marc 26-29, 2015 Istanbul, Turkey. Abstact Book. The Journal of Cardiovascular Surgery. Volume 56, Suppl.1 to No.2 April 2015.

14. Marc 26-29, 2015. Yılmaz YK, Ekim M, Açıkgöz B, Ekim H, Çiçekçioğlu F, Turan Y, Sarıkaya S, Akyüz Y. Common Ecchymotic Skin Lesions Due to Use Warfarin Therapy. (SCI). The 64th International Congress of the European of Cardiovascular and Endovascular Surgery ESCVS. Marc 26-29, 2015 Istanbul, Turkey. Abstact Book. The Journal of Cardiovascular Surgery. Volume 56, Suppl.1 to No.2 April 2015.

15. Marc 26-29, 2015. Yılmaz YK, Açıkgöz B, Ekim H, Çiçekçioğlu F, Turan Y, Sarıkaya S, Ekim M. Cardiac Cyst and Tumors: A Report of Two Cases. (SCI). The 64th International Congress of the European of Cardiovascular and Endovascular Surgery ESCVS. Marc 26-29, 2015 Istanbul, Turkey. Abstact Book. The Journal of Cardiovascular Surgery. Volume 56, Suppl.1 to No.2 April 2015.

16. Marc 26-29, 2015. Ekim M, , Ekim H, Yılmaz YK, Külah B. Importance of the INR Value and Biochemical Parameters in Patients with Mechanical Heart Valves. (SCI). The 64th International Congress of the European of Cardiovascular and Endovascular Surgery ESCVS. Marc 26-29, 2015 Istanbul, Turkey. Abstact Book. The Journal of Cardiovascular Surgery. Volume 56, Suppl.1 to No.2 April 2015.

17. Ekim M, Ekim H, Yılmaz YK, Külah B. Importance of the INR Value in Patients with Deep Venoue Thrombosis. (SCI). The 64th International Congress of the European of Cardiovascular and Endovascular Surgery ESCVS. Marc 26-29, 2015 Istanbul, Turkey. Abstact Book. The Journal of Cardiovascular Surgery. Volume 56, Suppl.1 to No.2 April 2015.

18. Marc 26-29, 2015. Ekim M, Ekim H, Yılmaz YK. Importance of the D-dimer Testing in patients with Deep Venous Thrombosis. (SCI). The 64th International Congress of the European of Cardiovascular and Endovascular Surgery ESCVS. Marc 26-29, 2015 Istanbul, Turkey. Abstact Book. The Journal of Cardiovascular Surgery. Volume 56, Suppl.1 to No.2 April 2015.

19. Marc 26-29, 2015. Ekim M, Ekim H, Yılmaz YK. Homocysteinemia, Vitamin B6 and Vitamin B12 levels in Patients with Folic Acid Deficiency and Deep Venous Thrombosis. (SCI). The 64th International Congress of the European of Cardiovascular and Endovascular Surgery ESCVS. Marc 26-29, 2015 Istanbul, Turkey. Abstact Book. The Journal of Cardiovascular Surgery. Volume 56, Suppl.1 to No.2 April 2015.

20. Marc 26-29, 2015. Ekim M, Ekim H, Yılmaz YK. The Prevalence of the Phrothrombin Gene Mutation in Turks with Deep Venous Thrombosis. (SCI). The 64th International Congress of the European of Cardiovascular and Endovascular Surgery ESCVS. Marc 26-29, 2015 Istanbul, Turkey. Abstact Book. The Journal of Cardiovascular Surgery. Volume 56, Suppl.1 to No.2 April 2015.

21. March, 10-13,2016. Ekim M, Ekim H, Yılmaz YK. The relationship of hyperhomocysteinemia with hypertansion. 12th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery. March, 10-13,2016/ Sueno Belek Convention Center, Antalya-Turkey.

22. March, 10-13,2016. Çiçekçioğlu F, Demirdaş E, Yılmaz YK, Ünal Kantekin Ç, Demirel A, Yar F. One -Year Results of a Newly Founded Cardiovascular Surgery Department. 12th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery. March, 10-13,2016/ Sueno Belek Convention Center, Antalya-Turkey.

23. 3-6 Kasım 2016. Yunus Keser Yılmaz, Ferit Çiçekçioğlu, Ertan Demirdaş, Kıvanç Atılgan, Hasan Ekim. Catheter-directed Ultrasound-Accelerated Thrombolysis Treatment for Deep Vein Thrombosis. Poster kabul no: EP-312. Uluslararası Katılımlı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Kongresi. Titanic Deluxe Otel, Belek, Antalya, Türkiye.

24. 3-6 Kasım 2016. Meral Ekim, Hasan Ekim, Yunus Keser Yılmaz. Derin ven trombozlu hastaların tedavisinde biyokimyasal tetkiklerin ve beslenmenin önemi. EP-324. Uluslararası Katılımlı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Kongresi. Titanic Deluxe Otel, Belek, Antalya, Türkiye

25. 3-6 Kasım 2016. Meral Ekim, Hasan Ekim, Yunus Keser Yılmaz. Derin ven trombozu olan hastaların varfarin tedavisi tamamlandıktan sonra izlenmesinin önemi. EP-325. Uluslararası Katılımlı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Kongresi. Titanic Deluxe Otel, Belek, Antalya, Türkiye.

26. 3-6 Kasım 2016. Ertan Demirdaş, Kıvanç Atılgan, Yunus Keser Yılmaz, Çiğdem Ünal Kantekin, Ferit Çiçekçioğlu. EP-198. Acil koroner bypass ameliyatına alınan trikagerol alan hastaların cerrahi sonuçları. Uluslararası Katılımlı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Kongresi. Titanic Deluxe Otel, Belek, Antalya, Türkiye.

ULUSLARARSI BİLİMSEL KONGRELERDE SUNULAN VİDEO SUNUMLARI

1. April 15-18, 2010. Çolak A, Ceviz M, Ünlü Y, Becit N, Diler MS, Yılmaz YK, Koçak H. Giant aortoiliac aneurysm: Case report. The Europian Society for CardioVascular Surgery 59th International and Cardiovascular Surgery ( ESCVS International Cogress). Heart and Health Foundation of Turkey (HHFT), April 15-18, 2010. Izmir, Turkey.

2. March, 10-13, 2016. Yılmaz YK, Demirdaş E, Çiçekçioğlu F. Coronary Revascularization Performed Using of Composite Graft. 12th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery. March, 10-13,2016/ Sueno Belek Convention Center, Antalya-Turkey.

3. March, 10-13, 2016. Ekim H, Yılmaz YK, Ekim M. Management of superficial femoral artery injury following coronary angiograohy. 12th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery. March, 10-13,2016/ Sueno Belek Convention Center, Antalya-Turkey.

Tedavi ve Randevu
için Bizi Arayın


Kliniğimize gelin, modern tedavi yöntemlerimizle sağlığınıza kavuşun!

0541 207 22 95

0224 249 44 41

ADRESİMİZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

ARA