Ödüller

1- Ekim. M, Ekim H, Yılmaz YK. Derin ven Trombozu olmayan bireylerde faktör V leiden, protrombin G20210A ve metilen tetrahidrofolat redüktaz (MTHFR) gen mutasyonlarının insidansı. 17.Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi & 8. Ulusal Fleboloji Kongresi sayısı, Damar Cerrahisi Dergisi, Volüm:24, Sayı:2, Sayfa:8, 25-29 Ekim – 1 Kasım, 2015. Antalya Türkiye. ( Ödüllü poste olarak yayınlanması layık görülmüştür).

 

2- Karaçavuş S, Yılmaz YK, Ekim E. Clinical Significance of Lymphoscintigraphy Findings in the Evaluation of Lower Extremity Lymphedema Alt Ekstremite Lenfödeminin Değerlendirilmesinde Lenfosintigrafik Bulguların Klinik Önemi. Original Article Molecular Imaging and Radionuclide Therapy 2015;24(2): 80-84 DOI: 10.4274/mirt.58077. ( Türkiye Nükleer Tıp Derneği Bilimsel Yayın Ödülüne layık bulunmuştur).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ARA