Myastenia Gravis Nasıl Bir Hastalıktır? Belirtileri Nelerdir?

MYASTENİA GRAVİS HASTALIĞI

Nörolojik hastalıklar arasında olan Myastenia Gravis, kronik özelliğe sahip otoimmün bir sinir ve kas hastalığıdır. Myastenia gravis (MG), nörolojik bir hastalık olup, kas, ve sinir sisteminde çeşitli derecelerde zayıflamaya neden olan otoimmün ilerleyici bir hastalıktır. Vücuttaki tüm kas grubunu etkileyebilecek potansiyele sahiptir. Myastenia gravis, bilinçli kontrol ettiğimiz sinir uyarıları iletim bozukluğu olup, semptomlar dinlenme döneminde hafif seyretmektedir.

Miyastenia Gravis te,  antikorlar sinirsel uyarının iletilmesinden sorumlu olan asetilkolin reseptörüne zarar vererek vücutta sinir ve kas hücreleri arasındaki iletişimi engelleyerek kas güçsüzlüğü başlamaktadır.

Miyastenia Gravis zararları

  • Gözler, göz kapakları, Yüz ifadeleri,
  • Konuşma, Yutma, Çiğneme kaslarında,
  • Boyun, bacak ve solunum kasları zarar görmektedir.

Myastenia Gravis Kimlerde Görülür?

Myastenia Gravis kadınlarda 30 lu yaşlarda, erkeklerde 60 lı yaşlarda daha sık ortaya çıkabilmektedir.

Myastenia Gravis Genetik midir?

Sonradan ortaya çıkan Miyastenia Gravis nadiren de olsa genetik sebepler sorumlu olabilir.

Myastenia gravisin belirtileri nelerdir?

  • Günün ilerleyen saatlerinde aşırı yorgunluk ve bitkinlik, yürüme ve gündelik işleri yapmakta zorlanma,
  • Pitoz, göz kasları zayıflığı, hafif göz seğirmesi
  • Yutma ve konuşma güçlüğü (diartri), yüz ifadesinde değişiklik,
  • Bulanık ve çift görme, diplopi,
  • Diyafragma kasını etkileyerek nefes darlığı oluşması,
  • Kol, bacak, boyun ve solunum kaslarında zayıflık, yürümede zorlanma.

MİYASTENİZ GRAVİS TANI YÖNTEMLERİ

Detaylı bir fiziksel muayene ve kişinin hastalıkla ilgili belirtileri araştırılmalıdır. Hastalığın tanısını erken evrelerde koymak çok önemlidir.

Kan tetkikleri: Hastalık sebebi antikorların saptanması.

Sinir İletim Testleri

Sinir uyarımına elektriksel kas cevabını ölçülmesi.

Elektromiyografi (EMG)

Hastalığın tanısını için sinir iletim testleri ile kas liflerinin elektrik potansiyeli ölçülür. Gönderilen sinyallere kas grupları düşük seviyede tepki verip tam kasılmıyorsa, kişide Myastenia Gravis hastalığının olasılığı artar.

İlaç Testleri

Buz Testi

Göz kasları üzerine soğuk uygulama ile semptomlar değerlendirilir.

GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ

Manyetik Rezonans (MR) ve bilgisayarlı tomografi (BT) görüntüleme yöntemleri ile timüs bezi tümörü (timoma) araştırılır.

MİYASTENİZ GRAVİS TEDAVİ YÖNTEMLERİ

İmmünsüpresif Tedavi

Hastalık bağışıklık sisteminin aşırı çalışarak vücudun kendine ait mekanizmalara saldırmasıyla ortaya çıktığından dolayı bağışıklık sistemi bu ilaçlarla bir miktar baskılanabilir.

Antikolinesteraz Tedavi

Asetilkolin Sinir uyarılarının kaslara iletiminden sorumlu olan asetilkolin, asetilkolinesteraz tarafından parçalanır.

Plazmaferez Tedavisi: Hastalığa sebep olan antikorların dolaşımdan temizlenmesidir.

Timektomi

Myastenia Gravis hastalarında timus bezi tümörü  %10-15 görülebilmektedir. Semptomları ortadan kaldırmak ve immun denge için timus bezi cerrahi olarak alınır.

Myastenia Gravis İyileşir mi?

Tedavi ile hastalığın sebep olduğu semptomlar ciddi ölçüde azalır ve belirtilerin ilerleme hızı yavaşlatılabilir. Tedavi ile kişinin yaşam kalitesini yükseltip, hastalığın ilerlemesini önlemektir.

Myastenia Gravis Doğuştan Bir Hastalık mıdır?

Myastenia Gravis, doğuştan yani konjenital bir öelliği olmadığı gibi, bulaşıcı bir hastalıkta değildir.