randevu

Makaleler

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

1. Bayram M, Kaya S, Tözüm H, Selvi F, Sarıçam M, Yılmaz YK. Bilateral Thoracotomy and İntrathoracic Recucitation Performed of Trauma Patient. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. Cilt:2, Sayı:3, Sayfa:51-54. Aralık 2012. Yozgat, Türkiye.

2. Yılmaz YK. Damar Yaralanmaları: Giriş, tarihçe, tanı ve tedavi yöntemeri. Türkiye Klinikleri, Kalp Damar cerrahisi. Kalp ve Damar Yaralanmaları Özel Sayısı. P:18-25, 2013;5(2). Ankara, Türkiye.

3. Çelikbilek M, Yılmaz YK, Çelikbilek A, Okur A, Selçuk H. Ülseratif Kolit Hastasında Nadir yerleşimli Digital Tromboemboli Olgusu (Case Report of Rare Digital Thromboembolism in an Ulcerative Colitis Patient). Abbant Medical Journal. Vol:2, İssue:2, P:148-150. Year:2013.

4. Ekim H, Tuncer M, Yılmaz YK, Ekim M. Kateterizasyon Uygulaması Nedeniyle Gelişen Periferik Vasküler ve Kardiyak Komplikasyonlar. MN Kardiyoloji Dergisi. Vol:20, Sayfa:133-140, No:3, 2013.

5. Yılmaz YK, Sarıkaya S, Bolat A, Ekim H. A Case with Echymotic Skin Lesion and Hematome Developing After Percutaneous Coronary Angiography. Bozok Med J. 2013,3(3) :62-65.

6. Okur A, Gündoğdu F, İntepe YS, Metin B, Yıldırım U, Yılmaz YK, Halil İbrahim Serin, Afra Yıldırım. Partial anomalous pulmonary venous return anomaly: case report. Gaziantep Med J 2013;19(3): 203-204.

7. Sarıkaya S, Akyol L, Şahin Ş, Ede H, Börekçi E, Yılmaz YK, Bolat A, Erbay AR. Clinical Approach to Patients with Supraventriculer Tachycardia. Bozok Tıp Derg. 2013,3(3):51-58.

8. Sarıkaya S, Şahin Ş, Akyol L, Aktaş T, İntepe YS, Börekçi E, Yılmaz YK . Uyku Apne Sendromu olan Hastalarda Kardiyovasküler Hastalığın Bir Göstergesi olan Aortik Sertliğin Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi. Assesment of Aortic Stiffness as an Indicator of Cardiovascular Disease in Patients with Obstructive Sleep Apnea by Using Echocardiography. Medical Journal of the M K U, Cilt/Vol 4 Sayı/Number 13 Mart/March 2013 15-20

9. Ekim M, Yılmaz YK, Hasan EKİM, Özdemir ZT. Derin Ven Trombozunda Total Kolesterol ve Trigliserid Seviyelerinin Araştırılmasının Önemi. Importance of Total Cholesterol and Triglyceride Levels on Deep Venous Thrombosis. Geliş tarihi/Received: 24.02.2015 Kabul tarihi/Accepted:17.04.2015 Bozok Tıp Derg 2015;5(2):4-9 Bozok Med J 2015;5(2):4-9.

10. Hasan Ekim H, Yılmaz YK, Meral E. İzotermik Hiperkalemik Kan Kardiyoplejisinin Myokard Korunmasında Önemi. İmportance of Hyperkalemic Blood Cardioplegia on Myocardial Protection. Geliş tarihi/Received: 25.07.2014 Kabul tarihi/Accepted: 08.01.2015. Bozok Tıp Derg 2015;5(2):56-64 Bozok Med J 2015;5(2):56-64.

11. Bozgüney M, Açıkgöz B, Ede H, Yılmaz YK, Kantekin ÇÜ. Aortic Dissection Occurring in a Patient with Bicuspit Aortic Valve and a Specific Autoimmune Disease: A Case Report. Koşuyolu Herat Journal. DOI number; 10.5578/khj.10137, 2015,

12. Yılmaz YK, Şahin S, Turan Y, Sarıkaya S, Ekim M, Açıkgöz B, Çiçekçioğlu F, Serin Hİ, Ekim H. Management Of The Primary Popliteal Vein Aneurysm: A Case Report. Damar Cerahisi Dergisi.
DOI Number; 10.9739/Uvcd.201545937.

13. Ekim E, Ekim H, Yılmaz YK, Özdemir ZT. The Effects of Lymphatıc Massage on Serum Lipid Levels and Venous Flow in Patıents With Lymphedema. Eastern Journal of Medicine 20 (2015) 210-214.Van

14. Ekim M, Özdemir ZT, Yılmaz YK, Ekim E. Derin ven trombozu olan yaşlı hastalarda trombofilik mutasyonların sıklığı. (The Prevalence of Thrombophili Mutations in Geriatric Patients with Deep Venous Thrombosis). Bozok Tıp Dergisi, 2015;5(4):49-55.

15. Ekim M, Ekim H, Yılmaz YK, Özdemir ZT. Venöz ülserasyonun tedavisi ve nükslerin önlenmesinde altta yatan biyokimyasal olayların önemi. Accept. Bozok

SCI YAYINARI

1. Bayram M, Kaya S, Tözüm H, Selvi F, Sarıçam M, Yılmaz YK. Bilateral Thoracotomy and İntrathoracic Recucitation Performed of Trauma Patient. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. Cilt:2, Sayı:3, Sayfa:51-54. Aralık 2012. Yozgat, Türkiye.

2. Yılmaz YK. Damar Yaralanmaları: Giriş, tarihçe, tanı ve tedavi yöntemeri. Türkiye Klinikleri, Kalp Damar cerrahisi. Kalp ve Damar Yaralanmaları Özel Sayısı. P:18-25, 2013;5(2). Ankara, Türkiye.

3. Çelikbilek M, Yılmaz YK, Çelikbilek A, Okur A, Selçuk H. Ülseratif Kolit Hastasında Nadir yerleşimli Digital Tromboemboli Olgusu (Case Report of Rare Digital Thromboembolism in an Ulcerative Colitis Patient). Abbant Medical Journal. Vol:2, İssue:2, P:148-150. Year:2013.

4. Ekim H, Tuncer M, Yılmaz YK, Ekim M. Kateterizasyon Uygulaması Nedeniyle Gelişen Periferik Vasküler ve Kardiyak Komplikasyonlar. MN Kardiyoloji Dergisi. Vol:20, Sayfa:133-140, No:3, 2013.

5. Yılmaz YK, Sarıkaya S, Bolat A, Ekim H. A Case with Echymotic Skin Lesion and Hematome Developing After Percutaneous Coronary Angiography. Bozok Med J. 2013,3(3) :62-65.

6. Okur A, Gündoğdu F, İntepe YS, Metin B, Yıldırım U, Yılmaz YK, Halil İbrahim Serin, Afra Yıldırım. Partial anomalous pulmonary venous return anomaly: case report. Gaziantep Med J 2013;19(3): 203-204.

7. Sarıkaya S, Akyol L, Şahin Ş, Ede H, Börekçi E, Yılmaz YK, Bolat A, Erbay AR. Clinical Approach to Patients with Supraventriculer Tachycardia. Bozok Tıp Derg. 2013,3(3):51-58.

8. Sarıkaya S, Şahin Ş, Akyol L, Aktaş T, İntepe YS, Börekçi E, Yılmaz YK . Uyku Apne Sendromu olan Hastalarda Kardiyovasküler Hastalığın Bir Göstergesi olan Aortik Sertliğin Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi. Assesment of Aortic Stiffness as an Indicator of Cardiovascular Disease in Patients with Obstructive Sleep Apnea by Using Echocardiography. Medical Journal of the M K U, Cilt/Vol 4 Sayı/Number 13 Mart/March 2013 15-20

9. Ekim M, Yılmaz YK, Hasan EKİM, Özdemir ZT. Derin Ven Trombozunda Total Kolesterol ve Trigliserid Seviyelerinin Araştırılmasının Önemi. Importance of Total Cholesterol and Triglyceride Levels on Deep Venous Thrombosis. Geliş tarihi/Received: 24.02.2015 Kabul tarihi/Accepted:17.04.2015 Bozok Tıp Derg 2015;5(2):4-9 Bozok Med J 2015;5(2):4-9.

10. Hasan Ekim H, Yılmaz YK, Meral E. İzotermik Hiperkalemik Kan Kardiyoplejisinin Myokard Korunmasında Önemi. İmportance of Hyperkalemic Blood Cardioplegia on Myocardial Protection. Geliş tarihi/Received: 25.07.2014 Kabul tarihi/Accepted: 08.01.2015. Bozok Tıp Derg 2015;5(2):56-64 Bozok Med J 2015;5(2):56-64.

11. Bozgüney M, Açıkgöz B, Ede H, Yılmaz YK, Kantekin ÇÜ. Aortic Dissection Occurring in a Patient with Bicuspit Aortic Valve and a Specific Autoimmune Disease: A Case Report. Koşuyolu Herat Journal. DOI number; 10.5578/khj.10137, 2015,

12. Yılmaz YK, Şahin S, Turan Y, Sarıkaya S, Ekim M, Açıkgöz B, Çiçekçioğlu F, Serin Hİ, Ekim H. Management Of The Primary Popliteal Vein Aneurysm: A Case Report. Damar Cerahisi Dergisi.
DOI Number; 10.9739/Uvcd.201545937.

13. Ekim E, Ekim H, Yılmaz YK, Özdemir ZT. The Effects of Lymphatıc Massage on Serum Lipid Levels and Venous Flow in Patıents With Lymphedema. Eastern Journal of Medicine 20 (2015) 210-214.Van

14. Ekim M, Özdemir ZT, Yılmaz YK, Ekim E. Derin ven trombozu olan yaşlı hastalarda trombofilik mutasyonların sıklığı. (The Prevalence of Thrombophili Mutations in Geriatric Patients with Deep Venous Thrombosis). Bozok Tıp Dergisi, 2015;5(4):49-55.

15. Ekim M, Ekim H, Yılmaz YK, Özdemir ZT. Venöz ülserasyonun tedavisi ve nükslerin önlenmesinde altta yatan biyokimyasal olayların önemi. Accept. Bozok

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

1. Sarıkaya S, Altunkas F, Karaman K, Sahin Ş, Akyol L, Borekci B, Yılmaz YK. Assesment of Autonomic Function in Slow Coronary Flow using Heart Rate Variability and Heart Rate Turbulence. Angiology: Open Access. Angiol 2013, 1:2

2. Yılmaz YK, Ceviz M, Çolak A, Becit N, Ünlü Y, Kaya U, Ateş A, Koçak H. Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results. Department of Cardiovascular Surgery, Faculty of Medicine Ataturk University 25240 Erzurum, Turkey. Journal of Clinical and Analytical Medicine. Turkey.

3. Ekim M, Ekim H, Yılmaz YK, Külah B. Importance of homocysteine concentration on the development of deep venous thrombosis. Bozok University School of Medicine, Department of Surgery, Yozgat, Turkey. DOI http://dx.doi.org/10.13070/rs.en.1.952. Date 2014-07-10. Cite as Research 2014;1:952. License CC-BY

4. Uçar M, Sarp U, Gül Aİ, Nas Ö, Yetisgin A, Çelikbilek A, Tanık N, Arik HO, Yılmaz YK. Biological Rhythm Roblems In Myofascıal Pain Syndrome. Ucar et al. UJP 2014, 03 (04): Page 7-10.
Universal Journal of Pharmacy Take Research to New Heights. Received 11-05-2014; Revised 10-06-2014; Accepted 04-07-2014.

5. Sarıkaya S, Şahin Ş, Akyol L, Altunkaş F, Aktaş T, İntepe YS, Yılmaz YK. Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Otonomik Fonksiyonların Değerlendirilmesi. Assessment of Autonomic Functions in Patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome. Çağdaş Tıp Dergisi 2014;4(1): 6-9, DOI:10.5455/ctd.2013-130.

6. Karaçavuş S, Yılmaz YK, Ekim E. Clinical Significance of Lymphoscintigraphy Findings in the Evaluation of Lower Extremity Lymphedema. Alt Ekstremite Lenfödeminin Değerlendirilmesinde Lenfosintigrafik Bulguların Klinik Önemi. Original Article Molecular Imaging and Radionuclide Therapy 2015;24(2): 80-84 DOI: 10.4274/mirt.58077. ( Türkiye Nükleer Tıp Derneği Bilimsel Yayın Ödülüne layık bulunmuştur).

7. Yılmaz YK, Ekim M, Turan Y, Çelikbilek M, Çiğdem Kantekin ÇÜ, Ekim H, Çiçekçioğlu F. Severe hyperbiluribunemia after coronary artery by-pass surgery: a case report. Koroner Arter By-Pass Cerrahisi Sonrası Gelişen Şiddetli Hiperbilirubinemi Vakası. Journal of Contemporary Medicine 2016;6(Supp):CR DOI: 10.16899/ctd. 22493.

Tedavi ve Randevu
için Bizi Arayın


Kliniğimize gelin, modern tedavi yöntemlerimizle sağlığınıza kavuşun!

0541 207 22 95

0224 249 44 41

ADRESİMİZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

ARA