Lipoprotein A Yüksekliği

Lipoprotein A (LpA) Yüksekliği

Kolesterole bağlanan ek bir protein olan Lipoprotein A (LpA), LDL ye bağlanarak LDL’yi daha zararlı hale getirir. LpA düzeylerinin yüksekliği kalp damar hastalıklarının aterosklerotik riskini artırdığına dair çalışmalar mevcuttur. Lipoprotein A yüksekliğinin erken yaşta kalp ve damar hastalıklarına yakalanmada önemli rol oynadığı da klinik bulgularda gözlemlenmiş olup obezite sorunu yaşayanlarda da çok yüksek olduğu görülmüştür.

Lipoprotein A Yüksek Ne Demek?

Kolesterolden zengin olan, fonksiyonu tam bilinmeyen, protrombotik ve proaterojenik bir lipoprotein olan lipoprotein a yüksekliği, koroner kalp hastalığının bir risk faktörü oluşturabilmektedir. Kontrol edilmesi ve sebep-sonuç ilişkisi ile tedavi yöntemi mümkün olan en kısa zamanda belirlenmelidir.

Ateroskleroz patogenezindeki rolü belirlenen lipoprotein(a) ‘nın yapısı LDL ve plazminojen ile benzerlik gösterir. Lipoprotein A (LpA); arteriosklerozu ve trombozisi  özellikleri belirtilmiştir. Bunu LDL ve plazminojen benzerliği üzerinden yapabilmektedir.

Plazminojene benzerliği açısından da protrombotik olduğu yönünde iki hipotez öne sürülmektedir. Bu molekülün normal düzeyleri de tartışmalıdır ve ölçülmesi klinik pratikte ancak özel durumlar için önerilebilir.

Bununla birlikte Lp(a)’nın ateroskleroz gelişiminde oynadığı rolü hala tartışmalıdır. Bundan AyrıcaLp(a)’nın görev aldığı herhangi bir fizyolojik fonksiyonda aydınlatılması için daha fazla çalışma gereklidir.