KURU İĞNE TEDAVİSİ

1- Kuru iğne tedavisi güvenli, tedavi edici, yan etkisi olmayan ve faydalı bir tedavi yöntemdir. Tedavi prosedürü bir ilaç içermediği için, alerji ve yan etkiler içermez.

Hastanın muayenesi yapılıp tanısı konulduktan sonra, uygun görülen lokalizasyonlara kuru iğne tedavisi uygulaması yapılmaktadır. Tedavinin süresi,  problemin bulunduğu vucut bölgesinin genişliğine, rahatsızlığın ne kadar eski olduğuna, hastanın yaşına göre belirlenir. Kuru iğne tedavisinde bazen tek bir seans yeterli olabilmektedir. Genelde haftada bir 3-5 seans uygulanır ancak tedavi seansları hastalığın yaygınlığı ve klinik karakterine göre değişebilmektedir.

Kuru iğne tedavisi, boyun, bel, omuz, dirsek, kalça ve bacak ağrıları gibi eklem hastalıklarında sıklıkla kullanılır. Bu hastalıklarda bazen tek başına, bazen de ozon terapi, fitoterapi, proloterapi, homeopati, akupunktur tedavisi,  hacamat, sülük tedavisi ve diğer tamamlayıcı alternatif tedaviler ile birlikte uygulanır ve çok etkili, kalıcı sağaltıcı sonuçlar elde edilir.

Kuru iğne tedavisinin etkili olabilmesi için bu konuda tecrübeli, eğitimli uzman bir hekim tarafından tekniğine uygun şekilde yapılması tedavi açısından çok önemlidir.

 

2- Kuru iğne tedavisinde hastaya herhangi bir ilaç enjekte edilmez, sorunlu bölgeye sadece iğneleme işlemi yapılır. İlaç uygulaması içermediği için bu tedaviye ‘’kuru iğne’’ ismi verilmiştir.

 

Kuru iğne tedavisinde çok ince ve uygulanan dokuda hiçbir hasar oluşturmayan iğneler kullanılır. Bu yöntemde, uygulama sırasında hasta çoğu zaman iğnenin uygulandığını hissetmemektedir. Yan etki riski olmayan ve tedavi edici bir yöntemdir.

Kuru iğne tedavisinde; kaç seans uygulama yapılacağı hastanın tanısına, problemin bulunduğu vücut bölgesine, hastalığın ne kadar eski olduğuna ve yaşa göre belirlenir. Tek bir seans yeterli olabileceği gibi sıklıkla 3 ila 5 seans uygulanır. Bazı durumlarda tedavi 8-10 seansa uzayabilmektedir. Seanslar haftada 1 sıklıkla uygulanır.

 

Kuru iğne tedavisi, bel, bacak, boyun ağrılarında ve eklem hastalıklarında kullanılır. Bu hastalıklarda bazen tek başına, bazen de fizik tedavi ile birlikte, fizik tedaviye destek olarak uygulanır ve sıklıkla etkili, kalıcı sonuçlar elde edilir.

 

Kuru iğne tedavisinin etkili olabilmesi için bu konuda tecrübeli bir hekim tarafından uygulama tekniğine uygun şekilde yapılması çok önemlidir.

iletişim